Aannemersbedrijf Nijland
Print

Algemeen

Ons bedrijf is gevestigd in de buurtschap Lintelo, gelegen tussen Aalten, Dinxperlo en Varsseveld.

Bouwen / verbouwen:
Sinds de invoering van de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) in oktober 2010 is de bouwvergunning vervangen door de omgevingsvergunning. Voorheen moest u mogelijk meerdere vergunningen aanvragen bij verschillende instanties wanneer u wilde gaan bouwen. Nu kunt u bij één loket terecht.
Op omgevingsloket online kunt u snel zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft, en zo ja, welke. Voor monumenten is er vaker ook een vergunning nodig; b.v. voor ingrijpend herstel, onderhoud of vervanging.

Als u gaat (ver)bouwen moet u altijd voldoen aan het Bouwbesluit. In dit besluit staan technische minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en milieu.
Ook kunt u te maken krijgen met bijvoorbeeld eisen van welstand, sloopvergunning en het bestemmingsplan. In dit dossier leest u er alles over.

Overheden:

Gemeente Aalten

Regio Achterhoek

Provincie Gelderland

Ministerie van VROM

Aan ons bedrijf gelieerde bedrijven:

In 2012 zijn wij gestart met de verkoop van natuurlijke Allbäck lijnolieverf.

In 2015 is ons logiesbedrijf De Möllenhook geopend. De verbouw hiervan is gedaan met zoveel mogelijk natuurlijke en duurzame producten.

Bouwen is vertrouwen

Aannemersbedrijf Nijland