Aannemersbedrijf Nijland
Print

Werkwijze

Er zijn diverse mogelijkheden om van een idee voor bouwplannen te komen tot werkelijke realisering.

Klussen en kleinere (ver)bouwplannen komen meestal tot stand door een samenwerking van opdrachtgever met één aannemer. Door de korte lijnen is er sprake van direct contact met uitvoerenden en kunnen werkzaamheden volledig worden afgestemd op de individuele situatie, wensen en mogelijkheden van de opdrachtgever.

Grote bouwwerken worden vaak voorbereid door een architecten- of bouwkundig adviesbureau. Het bureau zal plannen uitwerken in tekeningen en bestek (vaktechnische omschrijving). Daarna volgt meestal een prijsaanbieding door enkele aannemers. Aangezien er met deze werkwijze een éénduidige beschrijving van het bouwplan aanwezig is, zullen de prijsaanbiedingen vergelijkbaar zijn.
Door deze werkwijze zijn lagere uitvoeringskosten mogelijk, maar de extra noodzakelijke kosten van voorbereiding, begeleiding en controle van het werk zijn hierbij aanzienlijk.


De totstandkoming van een klus of bouwproject kent diverse fasen:

 1. U heeft een idee, wens of noodzaak tot een bouwplan
 2. U neemt contact op met ons
 3. Bespreking van uw ideeën, wensen of tekening. Noodzakelijke opmetingen worden verricht
 4. Uitwerking door ons in schets / tekening en evt. alternatieven. Waar nodig wordt met de gemeente contact opgenomen over eventuele beperkingen
 5. Bespreking van schets / tekening met u. Evt. aanpassingen worden uitgewerkt en besproken
 6. Aan de hand van een checklist wordt met u het plan op verdere details besproken, o.a. gewenste materialen, detailleringen, en evt. zelfwerkzaamheden
 7. Daarna maken wij een calculatie, daaruit volgt dan de prijsaanbieding met technische werkomschrijving. In deze werkomschrijving proberen wij in begrijpelijk Nederlands (samen met de schets of tekening) zo exact mogelijk aan te geven wat de aanbieding inhoud
 8. Na evt. toelichting en/of aanpassing van de aanbieding volgt dan de schriftelijke opdracht
 9. De opdracht wordt door ons verder uitgewerkt, vergunningen en nadere berekeningen worden door ons geregeld
 10. Definitieve afstemming, planning en bouwgarantie worden met u afgesproken
 11. Uitvoering van de bouwplannen. Afhankelijk van wat er is afgesproken hebt u alleen met ons als aanspreekpunt te maken en worden alle werkzaamheden door ons aangestuurd
 12. Tijdens de uitvoering stellen wij het op prijs, dat u evt. opmerkingen over het werk direct aan ons kenbaar maakt. Ook wijzigingen, mits tijdig kenbaar gemaakt, proberen wij zo mogelijk in te passen
 13. Als het werk gereed is nemen wij samen met u het werk op. Evt. opleverpunten worden dan z.s.m. afgewerkt
 14. Als tevreden opdrachtgever kunt u uw nieuwe bouwwerk in gebruik nemen

Afhankelijk van het soort en grootte van de klus of bouwplan, zullen enkele van bovenstaande punten niet nodig zijn of juist meermalen doorlopen moeten worden.
Wanneer u in het beginstadium exact aan kunt geven wat u wel of niet wilt, kan er in de voorbereiding en uitvoering van een project veel tijd bespaard worden.

Bouwen is vertrouwen

Aannemersbedrijf Nijland